Jak zautomatyzować konkurs i selekcję prac?

Klient: Agencja marketingowa

Problem: Agencja organizowała konkursy kreatywne, ale proces weryfikacji zgłoszeń był czasochłonny i wymagał zaangażowania wielu moderatorów.

Cel projektu: Automatyzacja procesu weryfikacji zgłoszeń w celu usprawnienia pracy moderatorów i zwiększenia efektywności konkursów.

Użyte narzędzia:

Rozwiązanie

  • Chatbot w Chatfuel na Messengerze do przyjmowania zgłoszeń.
  • Model rozpoznawania obrazów w ClarifAI do automatycznej weryfikacji zgłoszeń.
  • Integracja za pomocą Zapiera.

Rezultaty:

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu:

  • Moderatorzy mogli skupić się na analizie zweryfikowanych zgłoszeń, a nie na ich weryfikacji.
  • Agencja marketingowa była w stanie obsłużyć tysiące zgłoszeń konkursowych w krótkim czasie.
  • Agencja mogła zwiększyć zasięg konkursów i zaangażować więcej uczestników.

Dodatkowo dla klienta został przygotowany raport z analizy zgłoszeń konkursowych. Raport ten pozwolił agencji marketingowej lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i dostosować przyszłe konkursy do ich oczekiwań.

Dodaj komentarz